Nustokite valdyti kokybę ir pradėkite valdyti vertę!

Šiandieną kokybės valdymą keičia vertės valdymas. Kodėl? Todėl, kad kokybiškai dirbti neužtenka. Neužtenka daryti viską be klaidų. Neužtenka dirbti 6 Sigma lygyje. Kiek gaminių, kurie pagaminti be priekaištų gamintojams yra nenuperkami? Kiek paslaugų teikėjų yra pasiruošę aptarnauti klientus, tačiau jų neturi net dirbdami pusvelčiui. Kodėl? Todėl, kad jų, būtent tokių produktų nebereikia.

 Neegzistuoja organizacijos, kuri neteiktų paslaugų ar gaminių savo klientams. Tačiau, kiek nedaug organizacijų gali pasigirti produktais, kuriais klientai tikrai patenkinti? Kiek nedaug organizacijų gali pasigirti, kad viskas, kas atliekama yra reikalinga klientui arba teisės aktams. Jeigu atliekame veiklas, kurių klientui nereikia, tai, kam jos reikalingos? Niekam. Ir jūs prarandate dalį pajamų nereikalingai veiklai atlikti.

Pavyzdžiui, vizituojant vieną gamybinę įmonę pastebėjome, kad įmonės darbuotojai periodiškai pasitraukia iš savo darbo vietos. Pabendravus su cecho viršininku paaiškėjo, kad darbuotojai neturi informacijos, kaip tinkamai pagaminti, nes nėra aiškiai nurodyta brėžinyje ir vietoje to, kad kurti vertę klientui, jie dalį laiko pravaikšto. Kitoje įmonėje klausiu: kodėl jūs turite tiek daug pripjaustyto popieriaus, kuris neaišku ar bus panaudotas. Gamybos vadovas paaiškino, kad įrengimas labai lėtas, todėl gaminama į priekį pagal prognozes. Kai prognozės pasitvirtina – gerai, kai nepasitvirtina – popieriaus ruošiniai atgula į “ilgalaikį sandėlį” ir laukia savo užsakymo. Deja, dažniausiai nesulaukia, tuomet vertė taip ir nebūna niekada sukuriama, nors darbo, medžiagų ir resursų jau įdėta.

Mažiau vertės kuriama, kai darbuotojai dubliuoja darbus, suvedinėja tą pačią informaciją, grįžta prie tų pačių darbų dar kartą, laukia sprendimų, nežino kaip teisingai atlikti darbą ir t.t. Egzistuoja daug pavyzdžių, kaip sugebame sujaukti vertės kūrimo procesą. Tai ir optimizuodami darbus ne vertės kūrimui, o “patogiai” veiklai. Įšaldydami milžiniškas apyvartines lėšas į pusfabrikačius ar žaliavas, kuriems dar nėra kliento.  Taip ir toliau galvodami, kad mes geriau už klientą žinome, ko mes norime.

Keltas praktinių veiksmų kaip pagerinti siruaciją vertės valdyme:

1. Vizualizuokite savo pagrindinį verslo procesą (-us). Galima naudoti algoritmų metodą vizualizavimui (žr. apačioje);

2. Pasirenkite esamos situacijos vertės srauto žemėlapį, kuriame matytųsi tiksli ir pamatuota kiekviename etape sukurta vertė (vertė apima tik tai kas reikalinga klientui);

3. Pasirenkite norimos situacijos vertės srauto žemėlapį, kuriame matytųsi norima pasiekti vertė kiekviename etape;

4. Pagerinkite "Signalizavimo" sistemą, kuri greitai ir efektyviausiu būdu įspėtu Jus ir Jūsų darbuotojus apie iškilusią problemą, t.y., kuo greičiau būtų identifikuojamas brokas.

5. Reguliariai stebėkite procesą vykymo vietoje, t.y., eikite į Gembą. Iškilo problema eikite į Gembą ir stebite proceą ir fiksuojate svarbią informaciją, kuri padėtų išspręsti šią problemą. Norite patobulinti procesą eikite į Gembą. Toks darbo vietos, proceso, kasdienybės stebėjimas padeda greičiau ir efektyviau spręsti problemas rasti tobulintinas vietas.

null

null

null

null

null

Grįžti į pirmą puslapį...