Aplinkosaugos srities priežiūros paslaugos

Nuolat griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai įmones įpareigoja skirti vis didesnį dėmesį teisinių ir kt. reikalavimų laikymuisi, o įmonės plėtra turi būti vystoma laikantis subalansuotos plėtros principo, kuris apima ne tik ekonominę ir socialinę gerovę, bet ir aplinkosaugą. 

Reikalavimų įgyvendinimui ir priežiūrai reikalingas aplinkosaugos pagrindinių principų bei nuolat besikeičiančių aplinkosaugos teisės aktų žinojimas. Mes galime padėti administruoti aplinkosaugos sritį Jūsų įmonėje. Turime tam tinkamą kvalifikaciją ir patirtį. Galime pasiūlyti nuolatinę priežiūrą, kurią užtikrins “Idėjų sektorius” aplinkosaugos specialistas – konsultantas.

“Idėjų sektoriaus” teikiamos paslaugos:

1.     Aplinkosaugos srities Jūsų organizacijoje priežiūra. Užsisakius aplinkosaugos priežiūros paslaugą Jums nereikės samdyti aplinkosaugos specialisto,nes mūsų konsultantas prižiūrės, kad Jūsų įmonės aplinkosaugos dokumentacija atitiktų LR teisinius reikalavimus, t.y.:
 • vykdys atliekų, cheminių medžiagų ir kt. apskaitą;
 • rengs ir teiks ataskaitas aplinkos apsaugą kontroliuojančioms institucijoms;
 • pritaikys ir pateiks Jums aplinkosaugines tvarkas (atliekų rūšiavimo, jų pridavimo, ir kt.);
 • supažindins darbuotojus su Jūsų įmonei taikomais aplinkosaugos reikalavimais;
 • konsultuos taršos mažinimo  ir kitais aktualiais klausimais.
Galimi 
šios paslaugos variantai: nuolatinė priežiūra arba vienkartinis dokumentų sutvarkymas – auditas su rekomendacijomis, kaip pildyti žurnalus, rūšiuoti ir priduoti atliekas, tvarkyti chemines medžiagas ir kt.
 
2.     Aplinkosaugos teisinių reikalavimų priežiūra. Aplinkos apsaugos sritį reglamentuoja daugybė teisės aktų ir jie nuolat keičiami, todėl siūlome teisinių aktų priežiūros paslaugą:
 • pirminio audito metu arba atsakius į pateiktus klausimus, aplinkosaugos konsultantas nustatys įmonei taikomus aplinkosaugos teisinius reikalavimus, įvertins atitikimą bei konsultuos dėl rastų neatitikimų šalinimo;
 • bus sudarytas įmonei taikomų aplinkosaugos teisinių reikalavimų sąrašas;
 • konsultantas įmonės atstovą konsultuos teisinių aktų įgyvendinimo klausimais bei vykdys nuolatinę įmonės veiklos atitikimo aplinkos apsaugos teisės aktams kontrolę / priežiūrą.
 
3.     Aplinkosaugos mokymai. Organizuojame vidinius mokymus / seminarus apie aplinkos apsaugą, aplinkos vadybos sistemą  (ISO 14001) įmonėse – grupei darbuotojų ar už aplinkosaugą atsakingam asmeniui individualiai. Galimi mokymai bendromis arba konkrečiomis aplinkosaugos temomis pagal individualius įmonės pageidavimus.
 
Rinkdamiesi mus nepermokėsite, nes už paslaugas atsiskaitysite tik pagal faktiškai sugaištą konsultanto laiką!
 
Kodėl verta rinktis mus?
 • Nereikia samdyti aplinkosaugos specialisto, kurti papildomos darbo vietos, užtikrinti jam darbo krūvį, investuoti į darbuotojo kvalifikaciją, bei rūpintis, kad kvalifikuotas darbuotojas išeis iš darbo.
 • Sumažinsite riziką praleisti Jūsų įmonei taikomų aplinkosaugos teisinių reikalavimų pasikeitimus ir dėl to gauti baudą.
 • Gausite naujausią informaciją apie pasikeitimus bei papildomas konsultacijas.
 • Mūsų konsultantai turi aplinkosaugos inžinerinį išsilavinimą, tokia kvalifikacija leidžia suprasti ir įgyvendinti visus reikalavimus, identifikuoti procesus ir rasti sprendimą įmonėje egzistuojančioms aplinkosaugos problemoms.
 • Mokymus veda patirtį turintys konsultantai, pateikiama aktuali, naujausia informacija, pritaikyta būtent Jūsų įmonei, atsižvelgiant į pasaulinę praktiką.

Todėl, sudėjus visus “už” ir “prieš”, patikėti valdymo sistemos priežiūros darbus konsultantams, tiesiog efektyviau.

Aplinkosaugos klausimais Jums pagelbės konsultantė Deimantė Vasiliauskienė

tel. +370 674 40833, deimante@sektorius.lt