ISO 50001 sistemos diegimas

ISO 50001 yra energijos efektyvumo vadybos standartas, savo prigimtimi ir struktūra panašus į ISO 14001 standartą. Vadybos sistema, suprojektuota ir įdiegta pagal šį standartą padeda organizacijoms efektyviau išnaudoti energetinius resursus bei mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarymą.

Nors energetinių resursų taupymas ar efektyvesnis panaudojimas jau senai nebėra naujiena ir daugelyje organizacijų vienokia ar kitokia apimtimi yra praktikuojamas, ISO 50001, kaip naujas standartas, pateikia platesnius reikalavimus valdymo sistemos elementams, kurie ir turi užtikrinti, kad nustatyti energetinio efektyvumo bei ekonominiai tikslai būtų pasiekti, o pati valdymo sistema būtų nuolat tobulinama.

Energetinio efektyvumo valdymo sistema, puikiai integruojasi su kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001) standartais paremtomis valdymo sistemomis, dėl to, jas projektuojant ir diegiant kartu, pasiekiamas optimalus visų standartų reikalavimų įgyvendinimas patogiai valdant organizaciją.

ISO 50001 sistemos diegimo klausimais Jums pagelbės konsultantė Deimantė Vasiliauskienė

tel. +370 674 40833, deimante@sektorius.lt