ISO 28000 sistemos diegimas

ISO 28001:2007 – standartas, apibrėžiantis reikalavimus tiekimo grandinės saugumo vadybos sistemai. Šiais reikalavimais siekiama kontroliuoti galimas grėsmes saugumui: vertinama darbuotojų, transportuojamų krovinių ir transporto priemonių saugumui kylanti rizika ir planuojamos tokios rizikos valdymo priemonės. Pagrindinis standarto tikslas yra nustatyti reikalavimus saugumo sistemai, juos įgyvendinti ir taip užtikrinti maksimalų reikalingą transporto saugumą.


Šio standarto reikalavimų įgyvendinimas ir organizacijos tiekimo grandinės saugumo sistemos sertifikavimo pliusai

a) įgysite pasitikėjimo, kad visi jūsų tiekimo grandinės dalyviai veikia saugiomis sąlygomis, 

b) galėsite pateikti aukšto saugumo lygio įrodymą savo potencialiems klientams ar užsakovams.


ISO 28000 sistemos diegimas apima du etapus:

1. Etapas. Tiekimo grandinės saugumo sistemos projektavimas atsižvelgiant į ISO 28000 standarto reikalavimus. Šio etapo metu:

  • atliekamas jūsų organizacijos tiekimo grandinės saugumo rizikų vertinimas, atliekama rizikų analizė
  • įvertinamas rizikų "svoris" ir išryškinamos didžiausios rizikos
  • sudaromas veiksmų planas rizikų mažinimui, kuriame suplanuojamos prevencinės priemonės: reikalingos techninės priemonės, darbuotojų mokymai, naujų tvarkų ir procesų sukūrimas
  • atliekamas sukurtos valdymo sistemos vidaus auditas

2. Etapas. Išorinis suprojektuotos saugumo valdymo sistemos patikrinimas atsižvelgiant ISO 28000 standarto reikalavimus ir sertifikavimas. Šį etapą atlieka įmonės pasirinkta išorinė sertifikacinė įstaiga, turinti teisę audituoti ir sertifikuoti tokias sistemas. "Idėjų sektoriaus" konsultantai patars, kurią sertifikacinę įstaigą geriau pasirinkti, jeigu pageidausite, dalyvaus ir sertifikacinio audito metu pagelbės jūsų įmonei sklandžiai praeiti sertifikavimo procesą.

ISO 28000 diegimo klausimais Jums pagelbės konsultantas Dainius Urbanavičius

Tel.: +370 600 29912, el. paštas: dainius@sektorius.lt