ISO 45001 sistemos diegimas

ISO 45001 yra darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos šeimos standartas, išleistas Didžiosios Britanijos standartų instituto. Šis standartas nustato reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemai.

Kokybės (ISO 9000), aplinkos apsaugos (ISO 14000), darbuotojų saugos ir sveikatos (ISO 45001) standartų reikalavimai yra suderinami tarpusavyje ir ne tik galima, bet patartina šias sistemas integruoti, užtikrinant visų standartų naudojimosi patogumą.
Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal ISO 45001 yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą. Tuo suinteresuoti visi - ir įmonės darbuotojai, ir darbdaviai.

ISI 45001 sertifikato gavimo procesas apima du etapus:

1. Etapas. Organizacijos darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos projektavimas atsižvelgiant į ISO 45001 standarto reikalavimus - trūkstamų valdymo sistemos elementų įtraukimas ir esamų išgryninimas. Paprastai šis etapas trunka nuo 2 iki 5 mėnesių. Mūsų įmonės konsultantai išanalizavę situaciją įmonėje paruošia visus reikiamus dokumentus, apmoko įmonės vadovaujantį personalą ir darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos principų bei atlieka vidinį patikrinimą kaip pavyko įmonei įsidiegti valdymo sistemą.

2. Etapas. Organizacijos suprojektuotos profesinės sveikatos ir saugos valdymo sistemos auditavimas atsižvelgiant ISO 45001 standarto reikalavimus ir sertifikavimas. Šį etapą atlieka jūsų pasirinkta išorinė sertifikacinė įstaiga, turinti teisę audituoti ir sertifikuoti tokias sistemas. Idėjų sektoriaus konsultantai pataria, kurią sertifikacinę įstaigą geriau pasirinkti ir dalyvauja sertifikacinio audito metu padedant įmonei sklandžiai praeiti sertifikavimo procesą.

Kaip rodo gera praktika, profesinės sveikatos ir saugos valdymo sistemos diegimas tampa veiksmingu nelaimingų atsitikimų darbe, susirgimų profesinėmis ligomis mažinimo būdu organizacijose, o tuo pačiu sumažina organizacinio pobūdžio pažeidimus bei atveria platesnes galimybes dalyvauti ES ar kitų pasaulio šalių skelbiamuose konkursuose.

Viešosios Įstaigos „Idėjų sektorius“ konsultantai padės įdiegti ISO 45001 standartą atitinkančią valdymo sistemą, kuri leis pasiekti jūsų organizacijai geresnių darbuotojų saugos ir sveikatos, ekonominių ir socialinių rezultatų.

ISO 45001 diegimo klausimais Jums pagelbės konsultantė Eglė Kuklieriūtė

tel. +370 674 40833, egle@sektorius.lt