OHSAS 18001 sistemos diegimas

BS OHSAS 18001 yra darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos šeimos standartas, išleistas Didžiosios Britanijos standartų instituto. OHSAS – darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistema (Occupational Health and Safety Management Systems), 18001 – standarto serijos numeris. Šis standartas nustato reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemai.

Kokybės (ISO 9000), aplinkos apsaugos (ISO 14000), darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001) standartų reikalavimai yra suderinami tarpusavyje ir ne tik galima, bet patartina šias sistemas integruoti, užtikrinant visų standartų naudojimosi patogumą.
Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal OHSAS 18001 yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą. Tuo suinteresuoti visi - ir įmonės darbuotojai, ir darbdaviai.

OHSAS 18001 sertifikato gavimo procesas apima du etapus:

1. Etapas. Organizacijos darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos projektavimas atsižvelgiant į OHSAS 18001 standarto reikalavimus - trūkstamų valdymo sistemos elementų įtraukimas ir esamų išgryninimas. Paprastai šis etapas trunka nuo 2 iki 5 mėnesių. Mūsų įmonės konsultantai išanalizavę situaciją įmonėje paruošia visus reikiamus dokumentus, apmoko įmonės vadovaujantį personalą ir darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos principų bei atlieka vidinį patikrinimą kaip pavyko įmonei įsidiegti valdymo sistemą.

2. Etapas. Organizacijos suprojektuotos profesinės sveikatos ir saugos valdymo sistemos auditavimas atsižvelgiant OHSAS 18001 standarto reikalavimus ir sertifikavimas. Šį etapą atlieka jūsų pasirinkta išorinė sertifikacinė įstaiga, turinti teisę audituoti ir sertifikuoti tokias sistemas. Idėjų sektoriaus konsultantai pataria, kurią sertifikacinę įstaigą geriau pasirinkti ir dalyvauja sertifikacinio audito metu padedant įmonei sklandžiai praeiti sertifikavimo procesą.

Kaip rodo gera praktika, profesinės sveikatos ir saugos valdymo sistemos diegimas tampa veiksmingu nelaimingų atsitikimų darbe, susirgimų profesinėmis ligomis mažinimo būdu organizacijose, o tuo pačiu sumažina organizacinio pobūdžio pažeidimus bei atveria platesnes galimybes dalyvauti ES ar kitų pasaulio šalių skelbiamuose konkursuose.

Viešosios Įstaigos „Idėjų sektorius“ konsultantai padės įdiegti OHSAS 18001 standartą atitinkančią valdymo sistemą, kuri leis pasiekti jūsų organizacijai geresnių darbuotojų saugos ir sveikatos, ekonominių ir socialinių rezultatų.

Šiuo metu Lietuvoje OHSAS 18001 profesinės sveikatos ir saugos vadybos sertifikatą turi virš 500 įmonių ir organizacijų. (Lietuvos standartizacijos departamento duomenys www.lsd.lt).

OHSAS 18001 diegimo klausimais Jums pagelbės konsultantė Deimantė Vasiliauskienė

tel. +370 674 40833, deimante@sektorius.lt