Vidaus auditorių praktiniai mokymai

Įdiegtą vadybos sistemą organizacijos gali pržiūrėti dviem būdais: 


1. samdyti konsultantus tam, kad jie atliktų vidaus auditą ir pateiktų audito išvadas apie valdymo sistemos atitikimą standarto reikalavimams;

2. pasiruošti iš savo darbuotojų vidaus auditorius, kurie turėtų kvalifikaciją atlikti organizacijos vidaus auditą. 

Taigi, jei nuprendėte apmokyti savo vidinius darbuotojus „Idėjų sektoriaus“ Jums padės tai atlikti. Mes turime paruošę specialią vidaus auditorių praktinio mokymo programą. 


Praėję šiuos mokymus jūsų paskirti, būsimi vidaus auditoriai įgis šiuos būtinus, praktinius įgūdžius:

  • skaityti ir teisingai interpretuoti Jūsų vadybos sistemų standartų reikalavimus;
  • atlikti standartų praktinį pritaikymą Jūsų organizacijoje;
  • suplanuoti vidaus auditą bei parengti vidaus audito programą;
  • atlikti vidaus auditą ir surinkti audito įrodymus;
  • tinkamai suformuluoti vidaus audito radinių apibūdinimą ir parengti vidaus audito ataskaitą;

Vidaus auditorių praktinių mokymų struktūra:

  • Savarankiško darbo dalis. Mokymo dalyviai atlieka namų darbus, t.y., savarankiškai susipažįsta su reikalingų standartų reikalavimais;
  • Teorinė mokymų dalis. Dalyviams susipažinus su standartų reikalavimams, jie jau pasirengę diskutuoti apie standarto reikalavimus auditorijoje kartu su mokymų lektoriumi. Greta ISO 9001, ISO 14001 ar OHSAS 18001 standartų reikalavimų aptarimo, būsimieji auditoriai supažindinami su audito atlikimo principais, metodika ir vidaus auditoriaus etikos normomis;
  • Praktinė mokymų dalis. Mokymų dalyviai sudalyvauja vidaus audite kartu su “Idėjų sektoriaus” auditoriumi, kaip techniniai ekspertai – stebi vidaus audito procesą, atlieka užduotis – audituoja konkrečias veiklos sritis organizacijoje – konsultantų prižiūrimi parengia ir pristato vidaus audito ataskaitą.

Po mokymų dalyviams išduodami Vidaus auditorių kvalifikaciniai pažymėjimai.


Vidaus auditorių praktinio mokymo klausimais Jums pagelbės konsultantas Dainius Urbanavičius

tel. +370 600 29912, dainius@sektorius.lt

null