EMAS sistemos diegimas

EMAS sutrumpintai vadinama aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema (angl. Enviromental Management and Audit Scheme), paskelbta Europos Sąjungos reglamentu Nr. 1221/2009.

EMAS reikalauja atitikti ISO 14001 standartą ir kelia kelis papildomus reikalavimus - visiška atitiktis aplinkosaugos teisiniams reikalavimams, darbuotojų įtraukimas, aplinkosaugos ataskaitos paskelbimas. Aplinkos apsaugos ataskaitą vertina ir tvirtina vertintojai - taip užtikrinama, kad pateikiama informacija yra patikima. Organizacija, įsidiegusi EMAS, gali gauti ir ISO 14001 sertifikatą, paprašiusi, kad sertifikuojanti įstaiga jį išduotų. Organizacija, sertifikuota pagal ISO 14001, gali būti registruota ir EMAS registre, jei atitinka jai taikomus aplinkosaugos teisinius reikalavimus ir parengia aplinkosaugos ataskaitą.
Bet kokio pobūdžio organizacija (įmonė – tiek gamybos, tiek paslaugų, savivaldybė, įstaiga, institucija arba jų dalys) gali įdiegti aplinkosaugos valdymo sistemą pagal EMAS reglamento reikalavimus.

EMAS diegimo procesas apima du etapus:

1. Etapas. Organizacijos aplinkosaugos valdymo sistemos projektavimas atsižvelgiant į EMAS reglamento reikalavimus – trūkstamų aplinkosaugos valdymo sistemos elementų įtraukimas ir esamų išgryninimas. Paprastai šis etapas trunka nuo 4 iki 7 mėnesių. Mūsų konsultantai išanalizavę situaciją įmonėje paruošia visus reikiamus dokumentus, padeda parengti aplinkosaugos ataskaitą, apmoko įmonės vadovaujantį personalą ir, pageidaujant, atlieka aplinkos apsaugos vidaus auditą. Konsultantai papildomai konsultuoja, kaip organizacijai įgyvendinti ir atitikti taikomus aplinkosaugos teisinius reikalavimus.

2. Etapas. Organizacijos suprojektuotos aplinkosaugos valdymo sistemos ir aplinkosaugos ataskaitos vertinimas, atsižvelgiant į EMAS reglamento reikalavimus. Šį etapą atlieka įmonės pasirinkta išorinė įstaiga, turinti akredituotus vertintojus. VšĮ "Idėjų sektoriaus" konsultantai dalyvauja vertinimo procese ir padeda įgyvendinti vertinimo metu pateiktas pastabas.

Po vertinimo organizacija registruojama Aplinkos apsaugos agentūros registre. Registruota organizacija gali paskelbti patvirtintą ataskaitą.

Mūsų konsultantai padės įdiegti EMAS reglamentą atitinkančią valdymo sistemą, kuri padės Jūsų įmonei siekti geresnių aplinkos apsaugos, ekonominių ir socialinių rezultatų ir sustiprins įmonės įvaizdį. EMAS įdiegimas užtikrina visišką atitikį aplinkosaugos teisiniams reikalavimams, kurių nesilaikymas ne tik užtraukia baudas, bet ir prastina įmonės įvaizdį. Diegiant aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą, nustatomas žaliavų, energijos taupymo galimybės, optimizuojami atliekų srautai, įtakojantys išlaidų aplinkosaugai mažinimą, pvz., geriau rūšiuojant atliekas, vietoj mokamų mokesčių už atliekų tvarkymą, gauti pajamas už išrūšiuotas antrines žaliavas. Mažinant oro taršą, pavojingų cheminių medžiagų naudojimą yra pagerinamos darbo sąlygos. Be to, EMAS skatina kiekvieno organizacijos darbuotojo prisidėjimą prie aplinkos apsaugos.

Įregistruota organizacija turi teisę naudoti specialų EMAS logotipą, kuris taikomas marketingo tikslams ir rodo verslo partneriams, kad įmonė rūpinasi aplinkosauga. EMAS ženklas liudija apie papildomą patikimumą, bendraujant su valstybės institucijomis, verslo partneriais, atveriamos naujos rinkos Europos Sąjungoje.

Šiuo metu Lietuvoje registruojamos pirmosios įmonės pagal EMAS reglamento reikalavimus (Aplinkos apsaugos agentūra, http://aaa.am.lt).

Atsiprašome, bet šiuo metu šios paslaugos neteikiame!