ISO 14001 sistemos diegimas

ISO14001 yra aplinkos apsaugos vadybos šeimos standartas. Šiame standarte pagrindinis dėmesys telkiamas į aplinkosaugos aspektų valdymą organizacijoje.

ISO 14001 standarto reikalavimai nurodo, kokius valdymo sistemos elementus organizacija turi įgyvendinti, siekdama savo užsibrėžtų tikslų aplinkos apsaugos srityje. Praktiškai tai reiškia organizacijos gamybos procesų, produktų ir paslaugų poveikio aplinkai mažinimą ir verslo galimybių plėtimą.

ISO 9001 standartas orientuotas į organizacijos klientų poreikius, o ISO 14001 standartas atsižvelgia į daugelį suinteresuotųjų šalių (klientų, valstybinių institucijų, visuomenės, aplinkos apsaugos organizacijų ir t.t.) poreikius bei į vis didėjančius visuomenės aplinkosaugos poreikius. Tačiau šie abu ir kiti standartai yra suderinami tarpusavyje ir galima šias sistemas integruoti, užtikrinant šių dviejų standartų naudojimosi patogumą.

ISO 14001 sertifikato gavimo procesas apima du etapus:

1. Etapas. Organizacijos aplinkosaugos valdymo sistemos projektavimas atsižvelgiant į ISO 14001 standarto reikalavimus - trūkstamų aplinkosaugos valdymo sistemos elementų įtraukimas ir esamų išgryninimas. Paprastai šis etapas trunka nuo 2 iki 5 mėnesių. Mūsų įmonės konsultantai išanalizavę situaciją įmonėje paruošia visus reikiamus dokumentus, apmoko įmonės vadovaujantį personalą ir atlieka aplinkos apsaugos vidaus auditą.

2. Etapas. Organizacijos suprojektuotos aplinkosaugos valdymo sistemos auditavimas, atsižvelgiant į ISO 14001 standarto reikalavimus ir sertifikavimas. Šį etapą atlieka įmonės pasirinkta išorinė sertifikacinė įstaiga, turinti teisę audituoti ir sertifikuoti tokias sistemas. "Idėjų sektoriaus" konsultantai pataria, kurią sertifikacinę įstaigą geriau pasirinkti ir dalyvauja sertifikacinio audito metu padedant įmonei sklandžiai praeiti setrifikavimo procesą.

Gauti sertifikatą savo aplinkosaugos valdymo sistemai pagal šio standarto reikalavimus gali bet kokio pobūdžio įmonė ar organizacija.

Griežtėjantys teisiniai, dėjantys verslo partnerių reikalavimai ir augantis visuomenės domėjimasis įmonių aplinkos apsaugos veiksmingumu – tai veiksniai, į kuriuos moderni įmonė, siekianti užtikrinti verslo plėtrą, negali neatsižvelgti. Dar svarbiau yra atsiradusios galimybės gerinti įmonės įvaizdį, mažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, mažinti atliekų tvarkymo išlaidas, taupyti įmonės lėšas ir gerinti darbo sąlygas.

Mūsų patyrę konsultantai padės įdiegti ISO 14001 standartą atitinkančią valdymo sistemą, kuri padės jūsų įmonei siekti geresnių aplinkos apsaugos, ekonominių ir socialinių rezultatų.

Šiuo metu Lietuvoje ISO 14001 aplinkosaugos vadybos sertifikatą turi virš 800 įmonių ir organizacijų. (Lietuvos standartizacijos departamento duomenys www.lsd.lt)

ISO 14001 diegimo klausimais Jums pagelbės konsultantė Deimantė Vasiliauskienė

tel. +370 674 40833, deimante@sektorius.lt