ISO 9001 sistemos diegimas

ISO 9001 - kokybės vadybos standartas. ISO 9001 yra susisteminta pažangiausių pasaulio įmonių valdymo patirtis, sudėta į reikalavimų rinkinį. Standartas nustato reikalavimus organizacijų kokybės valdymo sistemai. Šiuo metu Lietuvoje ISO 9001 sertifikatą turi beveik 1400 įmonių ir organizacijų (Standartizacijos departamento duomenys www.lsd.lt )

ISO 9001 standarto reikalavimai remiasi 8 šiuolaikinės vadybos principais. Teisingas vadovavimasis šiais principais padeda sukurti efektyvią valdymo sistemą, kuri atitinka ir verslo, ir ISO 9001 standarto reikalavimus, ir be vargo galima sertifikuoti.

ISO 9001 sertifikato gavimo procesas apima du etapus:

1. Etapas. Organizacijos valdymo sistemos projektavimas atsižvelgiant į ISO 9001 standarto reikalavimus - trūkstamų valdymo sistemos elementų įtraukimas ir esamų išgryninimas. Paprastai šis etapas trunka nuo 2 iki 6 mėnesių. Mūsų įmonės konsultantai išanalizavę situaciją įmonėje, paruošia visus reikiamus dokumentus, apmoko įmonės vadovaujantį personalą kokybės valdymo principų bei kaip reikia elgtis sertifikacinio audito metu ir atlieka kokybės vidaus auditą.

2. Etapas. Organizacijos suprojektuotos valdymo sistemos įdiegimo patikrinimas atsižvelgiant ISO 9001 standarto reikalavimus ir sertifikavimas. Šį etapą atlieka įmonės pasirinkta išorinė sertifikacinė įstaiga, turinti teisę audituoti ir sertifikuoti tokias sistemas. "Idėjų sektoriaus" konsultantai pataria, kurią sertifikacinę įstaigą geriau pasirinkti, ir dalyvauja sertifikacinio audito metu padedant įmonei sklandžiai praeiti setrifikavimo procesą.

Visi mūsų įmonės klientai, nutarę užsakyti paruošimo sertifikavimui paslaugą, ISO 9001 sertifikatą gavo, nors sertifikacinės įstaigos skyrėsi (pasaulinio garso įmonės: LLOYD, BVQI, DNV).

Šiandieninėje rinkoje yra "pranašų", kurie siūlo ISO 9001 sertifikatą „lengvai ir greitai“. Tačiau reiktų įvertinti, kad projektuojant efektyvią organizacijos valdymo sistemą reikia daugiau nei standarto reikalavimų žinojimo - reikia praktinio organizacijų gyvenimo supratimo ir žinių apie šiuolaikinės organizacijos strateginį, personalo, procesų ir kitų elementų valdymą.

"Idėjų sektoriaus" konsultantai daugiau nei 10 metų dirba valdymo sistemų projektavimo ir tobulinimo srityje. Mūsų sukaupta patirtis leidžia suprojektuoti valdymo sistemą taip, kad įmonė dirbtų klientų labui, o ne sertifikatui darytų papildomus ir niekam nereikalingus darbus. Sertifikatas tik patvirtinimas, kad organizacijos sistema atitinka ISO 9001 standarto reikalavimus. Reiktų neužmiršti, kad jis pats pridėtinės vertės nekuria ir negali užtikrinti organizacijos ilgalaikės sėkmės rinkoje. Tai priklauso nuo valdymo sistemos, kurią atidavus į nepatyrusias rankas galima greitai "užteršti". Šiandien žymią dalį "Idėjų sektoriaus" klientų sudaro įmonės, kurios prašo perprojektuoti neefektyvias, trukdančias, deja, "pranašų" suprojektuotas kokybės valdymo sistemas.

Jeigu jūsų įmonė turi įdiegtą kokybės valdymo sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus, mes ją tinkamai prižiūrėsime - atliksime vidaus auditą, pateiksime reikiamas ataskaitas, atliksime tyrimus ir siūlysime naujus jos efektyvumo kėlimo metodus.

Mes dirbame visoje Lietuvoje lietuvių, rusų, anglų kalbomis, užtikriname viso proceso sklandumą, nuo sistemos projektavimo iki priežiūros, o klientų atsiliepimai pasako žymiai daugiau nei visas šitas tekstas.

ISO 9001 diegimo klausimais Jums pagelbės konsultantė Eglė Kuklieriūtė

tel. +370 674 40833, egle@sektorius.lt 

null