Organizacijos veiklos modelio parengimas

Organizacijos bendras veiklos modelis (organizavimo principai) priklauso nuo strategijos. Jei neturite aiškios strategijos, organizacijos veiklos modelis taip pat bus netikslus, nes šios valdymo sistemo sritys glaudžiai tarpusavyje susijusios:
  • strategija nusako organizacijos kryptį, su kokiais įššūkiais bus susiduriama, kokie rezultatai planuojami pasiekti;
  • organizacijos veiklos modelis nusako kaip organizacija turi veikti/organizuotis, kad būtų įgyvendinta numatyta strategija.
Taigi, pirmiausia siekiant suformuoti organizacijos veiklos modelį būtina aiški ilgalaikė ir operatyvinė strategija.

Organizacijos veiklos modelis įgyvendinamas tokiais etapais:
  1. mokymų metu darbo grupė kartu su konsultantais formuoja veikos modelį remiantis klientų poreikiais ir strategija;
  2. suformavus modelį parengiama makro procesų schema, kuri parodo, kaip organizacija turi organizuotis siekiant įgyvendinti strategiją. Šioje schemoje atvaizduota: verslo procesas (-ai), valdantieji procesai, palaikantieji procesai.

Organizacijos veiklos modelio parengimo klausimais Jums pagelbės konsultantas Dainius Urbanavičius

tel. +370 600 29912, dainius@sektorius.lt

null