Strategijos formavimas

Dėl nuolat kintančių verslo sąlygų, strateginis valdymas tampa kasdieniu vadovo užsiėmimu. Jei tam neatsiranda laiko ar trūksta atitinkamų žinių, jis rizikuoja likti situacijos įkaitu. Strateginis valdymas - tai organizacijos pakeitimų valdymas, ateities pasirinkimas ir veiksmų planavimas, kuris leistų kurti tokią ateitį, kokią norime matyti.

Vystymosi proceso valdymas apima strategijos formavimą (supratimą, kur ir kaip einame), strateginių veiksmų planavimą (supratimą, ką dėl to reikia padaryti), plano įgyvendinimą realizuojant atitinkamus projektus, o taip pat eigoje besikeičiančios situacijos patikrinimą ir kontrolę.


Strateginės klaidos kainuoja brangiai ir jų paprastai negalima pataisyti. Tuo pačiu egzistuoja vadybos instrumentai, kurie leidžia sumažinti riziką ir padidinti prielaidas organizacijos sėkmei ateityje.


Strategijos kūrimo procesas susideda iš dviejų etapų:

 1. Strategijos kūrimo komandai vedamai mokymai;
 2. Sukuriama organizacijos strategija.

Pirmame etape suformuotai organizacijos strategijos kūrimo komandai vedamai mokymai, kurio metu nagrinėjamos šios temos:

 • strateginio valdymo esmė;
 • pokyčiai ir vystymasis: kas vyksta savaime ir kam įtakos turi vadovas;
 • politikos ir sėkmės kriterijų formulavimas;
 • aplinkos pakeitimų prognozavimas;
 • realių vystymosi alternatyvų įvertinimas ir strategijos formavimas;
 • strateginių problemų identifikavimas ir sprendimas;
 • strateginių veiksmų plano parengimas ir jo dekompozicija į projektus, patikrinimas ir kontrolė;
 • strateginio valdymo įmonėje organizavimas.
Antrame etape organizacijos strategijos kūrimo komanda kartu su konsultantų pagalba sukuria organizacijos strategiją:
 • paruošiamas strategijos projektas;
 • derinama ir tvirtinama paruošta strategija;
 • atliekamas strategijos išskleidimas visiems organizacijos darbuotojams.

Sukūrus ilgalaikės trukmės ir operatyvinę strategiją toliau organizacija turi nusistatyti kaip organizuos savo žingsnius, kad pasiektų numatytą strategiją, t.y, turi nusistatyti organizacijos veiklos modelį. Pasirengus veiklos modelį detalizuojami veiklos procesai, sukuriama administracinio pavaldumo struktūra

Toks nuoseklumas padeda organizacijoms išvengti daug klaidų ir sutaupyti laiko. Didžiausi sunkumai įmonėms kyla būtent tada, kai nėra aiškios strategijos, kuri apibrėžia klientų poreikius, savininkų ir darbuotojų interesus, sunku suderinti vieningą veiklos modelį, kuris vestų link norimų rezultatų, sunku sustyguoti procesus ir personalą, kad viskas veiktų kaip šveicariškas laikrodis. 


Strategijos formavimo klausimais Jums pagelbės konsultantas Dainius Urbanavičius

tel. +370 600 29912, dainius@sektorius.lt

null