Organizacijos procesų ir struktūros optimizavimas

Atsakymas, kaip ta pati įmonė su tais pačiais darbuotojais ir infrastruktūra gali pasiekti aukštesnių rezultatų, slypi būtent procesų valdyme. 

Organizacijos procesų ir struktūros tobulinimas atliekamas remiantis strategija ir organizacijos veiklos modeliu. Jei organizacija neturi pasirengusi strategijos ir apsibrėžusi organizacijos veiklos modelio mes nerekomenduojame atlikti procesų ir struktūros tobulinimo, nes yra didelė rizika, kad nebus pasiektas norimas rezultatas.

null

Organizacijos procesų ir struktūros tobulinimas atliekamas dviem etapais:

Pirmame etape organizacijos darbo grupei konsultantai praveda mokymus:

  • kaip identifikuoti ir skaidyti procesus išskiriant pagrindinį verslo procesą bei jį palaikančius pagalbinius ir valdančiuosius verslo procesus;
  • kaip išsiskirti išorinius ir vidinius klientus bei partnerius procesuose;
  • kaip vizualizuoti procesus, kad visiems organizacijos darbuotojams taptų vienodai suprantami ir matomi. Vizualizavimas taip pat padeda parodyti ir įprasminti kiekvieno darbuotojo vietą procese;
  • kaip matuoti procesus;
  • kaip sudaryti ir vizualizuoti administracinio pavaldumo struktūrą.
Antrame etape darbo grupė, padedant konsultantams, susitaria dėl procesų eigos, administracinio pavaldumo struktūros bei atlieka jų vizualizavimą.

Kai aprašysite visus esminius įmonės procesus galite išmesti savo pareigines nuostatas arba padovanoti savo konkurentams, tegu dabar jie vargsta.


Procesų ir struktūros formavimo klausimais Jums pagelbės konsultantas Dainius Urbanavičius

tel. +370 600 29912, dainius@sektorius.lt

null