Procesų valdymas
1
Procesinės organizacijos
suprojektavimas
  • Misija

  • Produktai

  • Procesai

  • Atsakomybės ir pavaldumo struktūra

2
Procesų
optimizavimas
  • Lean
  • 6 Sigma
  • TOC
  • Duomenų gavyba

Maksimalus procesų efektyvumas

3
Procesų
skaitmenizavimas
Nuo tiekimo iki pinigų (order to cash(o2c))
Susisiekime